SEGURETAT
  CONTROL D'ACCESSOS

 

Control d'accessos ...
visit site
Alarmes ...
visit site
Cadenats i pilones...
visit site

 

 

 
Us oferim diversos sistemes per controlar l’accés a la vostra propietat.

Control d’accés numèric per obrir portes:

Més de 250 codis personalitzats memoritzables.

Opció d’obrir dues portes amb el mateix control numèric.

Alimentació: via cable o via radio.

Senyal lumínica per confirmar l’accés.
 
 

Control d’accés per comandament:

Cada comandament té un número identificatiu.

El número identificatiu permet gestionar altes i baixes individualment, molt útil en pàrquings comunitaris.
 
 

Control d’accés fins a 5000 usuaris:

Subministrament d’un software fàcil i intuïtiu compatible amb windows.

Possibilitat de gestió de forma segura a través d’internet.

Registre d’entrades i sortides.

Opció d’entrades i sortides per dies i per franges horàries.

Sistema compatible amb qualsevol porta automàtica o barrera.