porte_seccionals_cat.htm
 
 
 
 

 

 
AUTOMATISMES
 
Automatismes seccionals...
visit site
Automatismes enrotllables...
visit site
Automatismes batents...
visit site
Automatismes basculants...
visit site
Automatismes corredisses...
visit site
Automatismes barreres
visit site

Automatismes persianes ...

visit site

 

 

 

 

 

 
AUTOMATISMES PERSIANES PER LA LLAR I TENDALS

Automatisme electromecànic.

Alimentació: 220 V.

Finals de cursa electromecànics o elèctrics.

Possibilitat de comandament o pulsador.

Accessoris: sensor climàtic (vent, llum, pluja i temperatura) i programador horari multifunció.