PORTES
  PORTES BASCULANTS

 

Les portes seccionals...
visit site
Les portes enrotllables...
visit site
Les portes batents...
visit site
Les portes basculants...
visit site
Les portes corredisses...
visit site
Les portes ballesta...
visit site
Les portes peatonals...
visit site

 

 

 
Per a pàrquings d’ús intensiu, de xapa o fusta amb estructura metàl·lica galvanitzada, de dos fulles i sistema de contrapesos.